Project information
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti (PNB)

Project Identification
MUNI/A/1028/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Součástí projektu jsou čtyři samostatné doktorské projekty, které jsou komplementární a jsou součástí komplexního výzkumného zaměření pracoviště na problematiku neuropatické bolesti. Cílem 1. subprojektu je využít nově validovanou diagnostickou metodu – korneální konfokální mikroskopii (CCM) pro detekci neuropatie tenkých vláken (SFN) u bolestivé diabetické neuropatie (pDPN) a polyneuropatie indukované chemoterapií v porovnání s dalšími již standardizovanými metodami, zejména kožní biopsií (stanovení hustoty intraepidermálních nervových vláken – IENFD), kvantitativním testováním senzitivity (QST) a Contact Heat Evoked Potentials (CHEPS) – dále CCM. Dalším subprojektem bude hledat nové biomarkery polyneuropatie indukované chemoterapií (CIPN) včetně bolestivé formy u hematologických malignit – dále CINP. Nemocní s dědičnými svalovými poruchami trpí kromě hybného postižení řadou systémových obtíží včetně bolestí (asi 70% bez ohledu na typ a stupeň svalového postižení). Projekty zaměřený na charakter a patofyziologii bolesti u hereditárních nervosvalových onemocnění (MYO) a kompresivní lumbosakrální radikulopatie vertebrogenního původu (RAD) se pokusí objasnit podíl neuropatické komponenty bolesti. Ve všech projektech budou použity metodiky a testy využitelné v diagnostice a zkoumání patofyziologie neuropatické bolesti, které byly validované v rámci předchozích projektů Specifického výzkumu, zejména kožní biopsie, QST, dQST, CCM, CHEPS, neuropsychologické testy zaměřené na úzkost, depresi a katastrofizaci bolesti, a u NMP i strukturální zobrazení kosterních svalů pomocí magnetické rezonance (MR).

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info