Project information
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775 (kod CEP: EF16_013/0001775)
Project Period
6/2017 - 4/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Physiology of the ASCR, v. v. i.
Institute of Experimental Botany of the ASCR, v. v. i.
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i.
Charles University
Palacký University, Olomouc
Brno University of Technology

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (http://www.czech-bioimaging.cz) je distribuovanou výzkumnou infrastrukturou špičkových zobrazovacích pracovišť, která poskytuje uživatelům otevřený přístup k širokému portfoliu zobrazovacích metod. Dostupnost těchto technologií pro vědeckou komunitu je absolutně nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti biologických a lékařských věd v ČR. Dalším kladným znakem Czech-BioImaging je, že spojuje špičkové výzkumné ústavy Akademie věd České republiky s předními univerzitami v ČR s dlouholetými zkušenostmi s výukou a vzděláváním.
Czech-BioImaging sdružuje nejlepší přístrojové vybavení a odborné znalosti do jednotného celku, který koordinovaným a transparentním způsobem poskytuje kvalitní služby vědecké komunitě v ČR při sdílení nákladů na zavádění, další rozvoj a provoz těchto služeb. Czech-BioImaging navazuje na zapojení ČR ve velké panevropské infrastruktuře pro biologické a medicínské zobrazování Euro-BioImaging. Technologické a metodické zázemí Czech-BioImaging výrazně urychlí a zefektivní biomedicínský výzkum díky zpřístupnění špičkových zobrazovacích technologií, odborné expertíze shromážděné v rámci uzlů, sdílení zkušeností z různých projektů, vývoji nových postupů získání a analýzy obrazových dat, trvalému vzdělávání personálu infrastruktury a intenzivnímu zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 55


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info