Informace o projektu
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775 (kod CEP: EF16_013/0001775)
Období řešení
6/2017 - 4/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoké učení technické v Brně

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (http://www.czech-bioimaging.cz) je distribuovanou výzkumnou infrastrukturou špičkových zobrazovacích pracovišť, která poskytuje uživatelům otevřený přístup k širokému portfoliu zobrazovacích metod. Dostupnost těchto technologií pro vědeckou komunitu je absolutně nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti biologických a lékařských věd v ČR. Dalším kladným znakem Czech-BioImaging je, že spojuje špičkové výzkumné ústavy Akademie věd České republiky s předními univerzitami v ČR s dlouholetými zkušenostmi s výukou a vzděláváním.
Czech-BioImaging sdružuje nejlepší přístrojové vybavení a odborné znalosti do jednotného celku, který koordinovaným a transparentním způsobem poskytuje kvalitní služby vědecké komunitě v ČR při sdílení nákladů na zavádění, další rozvoj a provoz těchto služeb. Czech-BioImaging navazuje na zapojení ČR ve velké panevropské infrastruktuře pro biologické a medicínské zobrazování Euro-BioImaging. Technologické a metodické zázemí Czech-BioImaging výrazně urychlí a zefektivní biomedicínský výzkum díky zpřístupnění špičkových zobrazovacích technologií, odborné expertíze shromážděné v rámci uzlů, sdílení zkušeností z různých projektů, vývoji nových postupů získání a analýzy obrazových dat, trvalému vzdělávání personálu infrastruktury a intenzivnímu zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 55


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info