Project information
APLIKACE VYSOKÝCH DÁVEK VITAMÍNU C INTRAVENÓZNĚ – VLIV NA KVALITU ŽIVOTA PACIENTA, INFORMOVANOST A NÁZORY ODBORNÉ A LAICKÉ VEŘEJNOSTI

Project Identification
MUNI/A/0911/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V rámci specifického vysokoškolského výzkumu jsme se rozhodli ve spolupráci se studenty mapovat problematiku aplikace vysokých dávek vitamínu C intravenózně (dále jen IVC). Jedná se o téma, které je odbornou veřejností diskutováno. Byly stanoveny hypotézy o pozitivním, ale negativním účinku IVC terapie na fyziologické procesy v lidském těle. Uskutečněné výzkumné práce se zaměřují převážně na biologickou stránku jedince a opomíjejí vliv IVC na dimenzi psychickou a sociální. Z hlediska holistického přístupu k pacientům považujeme za vhodné, ověřit vliv aplikace IVC na kvalitu života jedince. Pro výzkumné účely bylo vytyčeno několik cílů. Primárním cílem je podpora rozvoje schopnosti studenta navazujícího magisterského studijního oboru Intenzivní péče v oblasti systematické vědecké práce ve všech fázích výzkumného procesu, podpora rozvoje studentova kritického myšlení a schopnosti holistického přístupu k jedinci. Studenti budou zapojeni do výzkumu kvality života příjemců IVC terapie, budou zjišťovat názory odborné a laické veřejnosti na IVC terapii.
Předpokládáme, že správná podpora studenta při vědecké práci povede k získání relevantních informací v oblasti výzkumného tématu a k rozvoji studentovy schopnosti samostatné vědecké práce.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info