Podpora výzkumu studentů v oblastech ekotoxikologie a environmentální toxikologie v roce 2018

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1277/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navržený projekt rozvine zkušenosti studentů PřF MU, především doktorského studia Biologie oboru Ekotoxikologie v centru RECETOX PřF MU, ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů. Zapojení do oblastí výzkumu umožní získat chybějící vědecké poznatky (zejm. o možnostech biodetekčních nástrojů v monitorování, mechanismech toxicity na různých úrovních, účincích látek ve vodě a v půdě), které budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím – zejména hodnocení ekologických a zdravotních rizik. Kromě výzkumu projekt dále podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info