Role proteinu p16/INK4A v biologii lidských embryonálních kmenových buněk

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/C/1436/2017
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Lidské embryonální kmenové buňky jsou ojedinělý buněčný typ s význačnými vlastnostmi. Jsou pluripotentní – mohou se diferencovat do buněk napříč zárodečnými listy, zároveň jsou schopny neomezené sebeobnovy. Lidské embryonální kmenové buňky si in vitro udržují pluripotenci a sebeobnovu různými mechanismy. Studium těchto mechanismů poukázalo i na význam buněčného cyklu, který se u pluripotentních kmenových buněk vyznačuje specifickým průběhem. Cílem této práce je studovat roli důležitého tumor supresorového proteinu p16/INK4A v biologii lidských embryonálních kmenových buněk. p16/INK4A patří mezi inhibitory buněčného cyklu a řídí přechod G1 fáze. Je známo, že p16/INK4A řídí sebeobnovu některých typů somatických buněk. Významnost funkce p16/INK4A dokládá také to, že jeho deregulace je spojena se stárnutím buněk a vznikem některých nádorů. Mechanismy jeho regulací však ve speciálním buněčném cyklu lidských embryonálních kmenových buněk dosud nebyly popsány.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info