Molekulární a funkční analýza biologie kasein kinázy 1

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
GX19-28347X
Project Period
1/2019 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu je identifikovat, jakým způsobem enzym kasein kináza 1 (CK1) reguluje buněčné procesy v kontextu normální a nádorové buňky. S využitím nejmodernějších postupů proteomiky, strukturní biologie a sekvenování nové generace (i) identifikujeme, které molekulární a buněčné události jsou neredundatně kontrolovány CK1, (ii) popíšeme mechanismus fyziologické aktivace CK1 Wnt ligandy, (iii) na hlavním substrátu CK1 - proteinu Dishevelled - popíšeme na strukturní úrovni, jak CK1 aktivuje Wnt dráhy a (iv) na modelu chronické lymfocytární leukémie popíšeme jaké jsou důsledky inhibice CK1 pro patogenezi CLL. Tyto výsledky přiblíží klinickému využití CK1 inhibitory využité na MU a odhalí další molekulární události, které umožní cílit na procesy kontrolované CK1.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info