Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie a ekotoxikologie v roce 2019

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1540/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V návaznosti na předchozí výzkumné aktivity studentů v centru RECETOX, projekt podpoří studenty PřF MU, především studenty doktorského programu Biologie oboru Ekotoxikologie, ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů zapojených do VaV. Výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech vodní a terestrické ekotoxikologie a hodnocení osudu látek v prostředí, možnostech biodetekčních nástrojů, výzkumu mechanismů toxicity na různých úrovních. Projekt také podpoří navazující výzkumné aktivity, tj. širší interpretace získaných výsledků pro účely hodnocení ekologických a zdravotních rizik. Kromě výzkumu projekt dále podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované navazující studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info