Informace o projektu
Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie a ekotoxikologie v roce 2019

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1540/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V návaznosti na předchozí výzkumné aktivity studentů v centru RECETOX, projekt podpoří studenty PřF MU, především studenty doktorského programu Biologie oboru Ekotoxikologie, ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů zapojených do VaV. Výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech vodní a terestrické ekotoxikologie a hodnocení osudu látek v prostředí, možnostech biodetekčních nástrojů, výzkumu mechanismů toxicity na různých úrovních. Projekt také podpoří navazující výzkumné aktivity, tj. širší interpretace získaných výsledků pro účely hodnocení ekologických a zdravotních rizik. Kromě výzkumu projekt dále podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované navazující studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info