Project information
Neuronální excitabilita jako klíč k patofyziologii řady neuropsychiatrických onemocnění: snímání aktivity in vitro modelů lidské nervové tkáně technikou multielektrodových polí

Project Identification
MUNI/11/SUP/07/2020
Project Period
10/2020 - 9/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i.

Studium patogeneze neuropsychiatrických chorob vyžaduje stále detailnější vhled do tkáňových i buněčných procesů, ideálně na modelu přibližujícímu se co nejvíce reálné situaci u pacienta. Hlavním cílem tohoto mezioborového projektu, realizovaného v rámci Centra neurověd LF MU, je výrazně posílit neurovědní výzkum na LF MU prostřednictvím zavedení mapování excitability neuronů technikou multielektrodových polí (MEA). Měření budou probíhat jednak na pacient-specifických neuronech (diferencovaných z lidských pluripotentních buněk; kultivace neuronů na MEA v monovrstvě, ve formě neurosfér a na řezech z organoidů) a rovněž na řezech z lidské mozkové tkáně získané peroperačně. Získaná pilotní data budou sloužit jako podklad pro připravovaný projekt, který bude podán u externí grantové agentury.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info