Informace o projektu
Neuronální excitabilita jako klíč k patofyziologii řady neuropsychiatrických onemocnění: snímání aktivity in vitro modelů lidské nervové tkáně technikou multielektrodových polí

Kód projektu
MUNI/11/SUP/07/2020
Období řešení
10/2020 - 9/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Studium patogeneze neuropsychiatrických chorob vyžaduje stále detailnější vhled do tkáňových i buněčných procesů, ideálně na modelu přibližujícímu se co nejvíce reálné situaci u pacienta. Hlavním cílem tohoto mezioborového projektu, realizovaného v rámci Centra neurověd LF MU, je výrazně posílit neurovědní výzkum na LF MU prostřednictvím zavedení mapování excitability neuronů technikou multielektrodových polí (MEA). Měření budou probíhat jednak na pacient-specifických neuronech (diferencovaných z lidských pluripotentních buněk; kultivace neuronů na MEA v monovrstvě, ve formě neurosfér a na řezech z organoidů) a rovněž na řezech z lidské mozkové tkáně získané peroperačně. Získaná pilotní data budou sloužit jako podklad pro připravovaný projekt, který bude podán u externí grantové agentury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info