Project information
Nové možnosti detekce a terapie nozokomiálních patogenů (NMDTNP)

Project Identification
MUNI/A/1486/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt řeší komplexně problematiku diagnostiky a terapie nozokomiálních agens, jako jsou stafylokoky, kvasinky rodu Candida, Cutibacterium acnes aj., a navazuje tak na předchozí práci. Budou ověřovány nové identifikační a typizační metody, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Na základě získaných výsledků budou optimalizována diagnostická schémata. Budeme hodnotit úlohu těchto agens na patogenezi onemocnění sledováním klinicko-epidemiologických souvislostí a průkazem faktorů virulence, a to zejména sledování schopnosti tvořit biofilm. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, včetně využití bakteriofágů, nových antimikrobiálních látek, i sledování účinnosti krytí chronických ran a popálenin.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info