Project information
Kontinuální vs. intermitentní způsob podávání enterální výživy u kriticky nemocných dospělých pacientů, efekt na rychlost dosažení energetického a proteinového cíle, toleranci a výskyt komplikací: randomizovaná prospektivní studie. (COINN)

Project Identification
MUNI/A/1091/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V rámci výzkumného projektu je řešena problematika podávání enterální výživy kriticky nemocným pacientům. Jedná se o randomizovanou prospektivní studii, kde je pacientům v jednom rameni podávána enterální výživa kontinuálně a ve druhém bolusově. Naším primárním cílem bude určit, zda je přítomen na základě odlišného způsobu podávání výživy rozdíl v rychlosti dosažení energetického a proteinového cíle, toleranci výživy a komplikacích podávání výživy. Naším sekundárním cílem je určit rozdíly v délce hospitalizace, pobytu na JIP a 28-denní mortality.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info