Informace o projektu
Kontinuální vs. intermitentní způsob podávání enterální výživy u kriticky nemocných dospělých pacientů, efekt na rychlost dosažení energetického a proteinového cíle, toleranci a výskyt komplikací: randomizovaná prospektivní studie. (COINN)

Kód projektu
MUNI/A/1091/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V rámci výzkumného projektu je řešena problematika podávání enterální výživy kriticky nemocným pacientům. Jedná se o randomizovanou prospektivní studii, kde je pacientům v jednom rameni podávána enterální výživa kontinuálně a ve druhém bolusově. Naším primárním cílem bude určit, zda je přítomen na základě odlišného způsobu podávání výživy rozdíl v rychlosti dosažení energetického a proteinového cíle, toleranci výživy a komplikacích podávání výživy. Naším sekundárním cílem je určit rozdíly v délce hospitalizace, pobytu na JIP a 28-denní mortality.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info