Psychological processes linking civic engagement to well-being

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA22-27941S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt si klade za cíl popsat, jakým způsobem může občanské zapojení/angažovanost v mladé dospělosti posilovat, či naopak zhoršovat well-being (pocit osobní pohody úzce spojený s kvalitou života). Pod občanským zapojením rozumíme individuální a kolektivní aktivity s cílem dosáhnout nějaké změny či pomáhat ve veřejné sféře, zahrnují širokou škálu aktivit od dobrovolničení po politický protest či participaci v tradiční politice. V rámci well-being se zaměřujeme zejména na subjektivní well-being (pozitivní afekt a hodnocení vlastního života, absence negativního afektu; Diener et al., 1999) a sociální-well being (např. pocit akceptace či vlastní přínosnosti; Keyes, 1998). Dosavadní výzkum ukazuje, že různé typy, úrovně a vzorce občanského zapojení mohou mít různé dopady na well-being a duševní zdraví (např. Ballard et al., 2019; Wray-Lake et al., 2017), chybí však detailnější zkoumání zprostředkujících mechanismů. Longitudinální studie občanského zapojení zároveň ukazují, že na základě zkušenosti s občanským zapojením dochází u adolescentů a mladých dospělých k některým změnám ve vnímání sebe sama a okolní společnosti (Metzger et al., 2019; Quintelier & van Deth, 2014; Šerek et al., 2017; Zhu et al., 2021). V návaznosti na tyto studie navrhujeme, že občanské zapojení přímo ovlivňuje, jak člověk vnímá sebe sama (např. vlastní kompetence a účinnost), své interpersonální a skupinové vztahy (např. sociální opora) a společenský systém (např. potřeba změny a otevřenost změně), což se následně promítá do jeho well-being. Well-being následně může zpětně ovlivňovat, zda se člověk občansky zapojuje a jakým způsobem. Projekt si klade čtyři hlavní výzkumné otázky:
VO1: Jaké typy, úrovně a vzorce občanského zapojení predikují pozitivní a negativní změny well-being?
VO2: Jaké percepce sebe sama, vlastních interpersonálních a skupinových vztahů a společenského systému mediují vztah mezi občanskou angažovaností a well-being? Jaká je posloupnost a směr těchto efektů?
VO3: Jak percepce společenského systému vzájemně interagují ve svém působení na občanskou angažovanost a well-being?
VO4: Jsou procesy spojující občanskou angažovanost a well-being moderované individuálními zdroji a osobnostními charakteristikami člověka?

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info