Informace o projektu
Psychologické procesy spojující občanské zapojení a well-being

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-27941S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt si klade za cíl popsat, jakým způsobem může občanské zapojení/angažovanost v mladé dospělosti posilovat, či naopak zhoršovat well-being (pocit osobní pohody úzce spojený s kvalitou života). Pod občanským zapojením rozumíme individuální a kolektivní aktivity s cílem dosáhnout nějaké změny či pomáhat ve veřejné sféře, zahrnují širokou škálu aktivit od dobrovolničení po politický protest či participaci v tradiční politice. V rámci well-being se zaměřujeme zejména na subjektivní well-being (pozitivní afekt a hodnocení vlastního života, absence negativního afektu; Diener et al., 1999) a sociální-well being (např. pocit akceptace či vlastní přínosnosti; Keyes, 1998). Dosavadní výzkum ukazuje, že různé typy, úrovně a vzorce občanského zapojení mohou mít různé dopady na well-being a duševní zdraví (např. Ballard et al., 2019; Wray-Lake et al., 2017), chybí však detailnější zkoumání zprostředkujících mechanismů. Longitudinální studie občanského zapojení zároveň ukazují, že na základě zkušenosti s občanským zapojením dochází u adolescentů a mladých dospělých k některým změnám ve vnímání sebe sama a okolní společnosti (Metzger et al., 2019; Quintelier & van Deth, 2014; Šerek et al., 2017; Zhu et al., 2021). V návaznosti na tyto studie navrhujeme, že občanské zapojení přímo ovlivňuje, jak člověk vnímá sebe sama (např. vlastní kompetence a účinnost), své interpersonální a skupinové vztahy (např. sociální opora) a společenský systém (např. potřeba změny a otevřenost změně), což se následně promítá do jeho well-being. Well-being následně může zpětně ovlivňovat, zda se člověk občansky zapojuje a jakým způsobem. Projekt si klade čtyři hlavní výzkumné otázky:
VO1: Jaké typy, úrovně a vzorce občanského zapojení predikují pozitivní a negativní změny well-being?
VO2: Jaké percepce sebe sama, vlastních interpersonálních a skupinových vztahů a společenského systému mediují vztah mezi občanskou angažovaností a well-being? Jaká je posloupnost a směr těchto efektů?
VO3: Jak percepce společenského systému vzájemně interagují ve svém působení na občanskou angažovanost a well-being?
VO4: Jsou procesy spojující občanskou angažovanost a well-being moderované individuálními zdroji a osobnostními charakteristikami člověka?

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info