Trust and self-concept in adolescence and adulthood

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1459/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na studie aktuálně realizované na IVDMR FSS MU. Cílem je podpořit zpracování nasbíraných kvalitativních a kvantitativních dat, primárně zaměřených na důvěru vůči v institucím a v interpersonálních vztazích, a dosbírání a zpracování dat ohledně sebepojetí v adolescenci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info