Project information
Zdroje pro tkáňové inženýrství 13 (TissueEng13)

Project Identification
MUNI/A/1301/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Tkáně vytvořené in vitro představují důležitý nástroj pro modelování různých onemocnění, testování léčiv a environmentálních polutantů, a ve své morfologicky a funkčně správné podobě i východisko pro regenerativní medicínu. In vitro histogeneze využívá pluripotentní a progenitorové kmenové buňky, které v kombinaci s vhodnými biomateriály, metodami tkáňového inženýrství a kultivačními podmínkami vytvářejí odpovídající ekvivalenty příslušných nativních tkání. Efektivní tvorba tkání in vitro předpokládá i) detailní poznání vlastní buněčné biologie kmenových buněk a progenitorů, ii) pochopení diferenciačních trajektorií a faktorů, které je ovlivňují, iii) objasnění chování buněk v neoptimálních podmínkách a buněčnou reakci na stres tkáňového mikroprostředí, iv) vývoj nových metod, postupů a technik tkáňového inženýrství.
Tento projekt navazuje na předchozí dlouhodobý výzkum v oblasti buněčné a tkáňové biologie a tkáňového inženýrství na Ústavu histologie a embryologie, dále rozvíjí získané znalosti a identifikuje nové směry výzkumu.
Konkrétní cíle zahrnují: i) poznání molekulárních mechanismů řídících plasticitu buněk a tkání, ii) stabilitu fenotypu kmenových buněk, iii) vývoj protokolů kompatibilních se cGMP postupy pro diferenciaci pluripotentních kmenových buněk do retinálních, plicních a žlázových epitelií, iii) tkáňové inženýrství pro tvorbu kostních štěpů s využitím in vitro derivovaných chondrogenních/osteogenních progenitorových buněk, iv) in vitro histogenezi neurálních tkání, včetně morfogeneze mozkových tkání a sítnice, v) vývoj nových biomateriálů a bioanalytických technik pro pokročilou kultivaci v podmínkách 2D a 3D.
Metodické portfolio zahrnuje šíři molekulárních metod, analýzu genové exprese, pokročilé kultivace buněk a tkání, pokročilou světelnou a elektronovou mikroskopii, 3D tisk tkání a biomateriálů, i metody bionalytické chemie a biostatistiky.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info