Project information
Analysis of (dys)function: from molecules to the living organism

Project Identification
MUNI/A/1547/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt se bude majoritně zabývat analýzou vybraných parametrů srdeční činnosti na různých organizačních úrovních, od molekulární úrovně až po úroveň in vivo, jak u pacientů, tak na animálních modelech. Cílem studia bude např. analýza vlivu antikoncepce, tělesné zátěže, farmak či variant v genech kódujících srdeční iontové kanály na funkci myokardu. Součástí projektu bude rovněž studium excitability neuronů a neuronálních sítí a její změny pod vlivem neurodegenerace či farmak.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info