MUES 6 – Linie lidských embryonálních kmenových buněk

Title in English MUES 6 - Human embryonic stem cell line
Authors

SOURALOVÁ Tereza HOLUBCOVÁ Zuzana KYJOVSKÁ Drahomíra KOUTNÁ Irena HAMPL Aleš

Year of publication 2021
Type Conference abstract
Citation
Description Lidské embryonální kmenové buňky jsou derivovány od roku 1998, kdy Thomson et al. popsal odvození linií H9 a H1. Tyto linie jsou jedny z nejčastěji využívaných linií 41,5 % (H9) a 26,9 % (H1) při publikaci odborných článků po celém světě2. Toto enormní používání stejných linií v experimentech může devalvovat důvěryhodnost výsledků, a protože variabilita je hlavním rysem biologie, měly by být pro experimenty použity různé linie lidských embryonálních kmenových buněk. Zde představujeme MUES 6, linii lidských embryonálních kmenových buněk s vynikajícími charakteristikami připravenou pro použití k výzkumu. Tato buněčná linie vykazuje vysoké procento markerů pluripotence, standardní karyotyp a diferenciaci do všech tří zárodečných vrstev, proto je vynikajícím počátečním materiálem pro různé experimenty.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info