Krátkodobá reproducibilita metod stanovení baroreflexní senzitivity srdeční frekvence u zdravých jedinců a u pacientů s chronickým srdečním selháním

Title in English Short-term reproducibility of methods of assesing baroreflex sensitivity of heart rate in health individuals and in patient with chronic heart failure
Authors

KÁRA Tomáš DAVIES L. FRANCIS D. JURÁK Pavel HALÁMEK J. PIEPOLI M. COATS A. BINGGELI Ch. SOUČEK Miroslav TOMAN Jiří ŠPINAROVÁ Lenka NOVÁK Miroslav

Year of publication 1999
Type Article in Proceedings
Conference České sympozium o arytmiích a kardiostimulaci 1999 - sborník abstrakt
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Cardiovascular diseases incl. cardiosurgery
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info