Stanovení hydroxylových radikálů in vivo

Title in English Determination of hydroxyl radicals in vivo
Authors

PAULOVÁ Hana BOCHOŘÁKOVÁ Hana TÁBORSKÁ Eva

Year of publication 2005
Type Article in Proceedings
Conference Pokroky v klinické biochemii 2005, Sborník VII.celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Keywords hydroxyl; radicals; HPLC
Description Tvorba radikálů a jejich eliminace je významným faktorem, který provází řadu dějů v lidském organismu. K nejvýznamnějším kyslíkovým radikálům patří vysoce reaktivní hydroxylový radikál. Jednou z možností stanovení hydroxylových radikálů in vivo je sledovat produkty aromatické hydroxylace kyseliny salicylové (SAL) po podání kyseliny acetylsalicylové (ASA). Hydroxylační produkty SAL byly stanoveny pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí. Bylo prokázáno, že i při podání nízkých terapeutických dávek ASA umožňuje tato metoda vyhodnotit produkci hydroxylačních produktů. Ukazuje se, že tuto metodu detekce hydroxylových radikálů je možné využít u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info