Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou

Authors

GROLICH Tomáš KALA Zdeněk PENKA Igor PROCHÁZKA Vladimír ROBEK Oldřich BEDNAŘÍK Otakar OSTŘÍŽKOVÁ Lenka

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Pacienti s adenokarcinomem rekta, kteří jsou indikování k neoadjuvantní léčbě a mají poruchu pasáže v oblasti tumoru je, dle našich zkušeností, vhodné zajistit před neoadjuvantní léčbou stomií. Stomii, jejíž typ je zvolen dle typu předpokládaného resekčního výkonu, zakládáme přednostně laparoskopicky. Tam, kde bude stomie sloužit jako definitivní, ji zakládáme extraperitoneální cestou z důvodu prevence parastomální herniace

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info