Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou

Autoři

GROLICH Tomáš KALA Zdeněk PENKA Igor PROCHÁZKA Vladimír ROBEK Oldřich BEDNAŘÍK Otakar OSTŘÍŽKOVÁ Lenka

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Pacienti s adenokarcinomem rekta, kteří jsou indikování k neoadjuvantní léčbě a mají poruchu pasáže v oblasti tumoru je, dle našich zkušeností, vhodné zajistit před neoadjuvantní léčbou stomií. Stomii, jejíž typ je zvolen dle typu předpokládaného resekčního výkonu, zakládáme přednostně laparoskopicky. Tam, kde bude stomie sloužit jako definitivní, ji zakládáme extraperitoneální cestou z důvodu prevence parastomální herniace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info