Expresní profil genů asociovaných s apoptózou u primokultur dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku

Authors

GUMULEC Jaromír SZTALMACHOVÁ Markéta POLANSKÁ Hana HOLUBOVÁ Monika BALVAN Jan HUDCOVÁ Kristýna BINKOVÁ Hana HORÁKOVÁ Zuzana KOSTŘICA Rom RAUDENSKÁ Martina ZÍTKA Ondřej ADAM Vojtěch KIZEK René MASAŘÍK Michal

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Pochopení molekulárních mechanismů karcinogeneze je nedílnou součástí pro pochopení chování nádorových buněk. V této studii byla vytvořena primokultura z histologicky definovaného spinocelulárního karcinomu hlavy a krku pomocí RT-PCR byla analyzována exprese genů Bax, Bcl-2 a p53. Oproti nenádorové tkáni byly identifikovány signifikantní rozdíly v expresi těchto genů. Výsledky byly korelovány s růstovou charakteristikou buněk. Výsledky spějí k lepšímu pochopení agresivního chování nádorů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info