Metalothionein jako imunohistochemický biomarker karcinomů hlavy a krku – výsledky meta-analýzy

Authors

GUMULEC Jaromír SZTALMACHOVÁ Markéta POLANSKÁ Hana HOLUBOVÁ Monika BALVAN Jan HUDCOVÁ Kristýna BINKOVÁ Hana HORÁKOVÁ Zuzana KOSTŘICA Rom RAUDENSKÁ Martina ZÍTKA Ondřej ADAM Vojtěch KIZEK René MASAŘÍK Michal

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Karcinomy hlavy a krku jsou významným onkologickým problémem současnosti. Řada studií popisuje změny v hladinách metalotioneinu, protein, účastnících se antioxidačních pochodů a regulace apoptózy. Výsledky studií byly analyzovány meta-analýzou. U těchto nádorů byl identifikován signifikantní vzestup positivity imunohistochemického barvení oproti nenádorové tkáni. Takovýto postup může být benefitem pro rutinní diagnostiku.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info