Analýza nových forem doxorubicinu se sníženou toxicitou

Authors

SZTALMACHOVÁ Markéta DVOŘÁKOVÁ Veronika KOPEL Pavel RAUDENSKÁ Martina POLANSKÁ Hana GUMULEC Jaromír KIZEK René ADAM Vojtěch MASAŘÍK Michal

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Doxorubicin, antracyklinové cytostatikum patří k široce užívaným léčivům. K hlavním nežádoucím účinkům tohoto cytostatika patří výrazná kardiotoxicita. Novější antracykliny, jako je epirubicin, jsou více lipofilní a tedy zdánlivě méně toxické, nicméně riziko kardiomyopatie se u těchto forem nesnižuje. Důležité je proto hledat mechanismy, jak tuto toxicitu snížit. Cílem práce je popis toxicity modifikovaných forem doxorubicinu na prostatické nádorové buňky a jejich porovnání s doxorubucinem a epirubicinem. Byly zvoleny modifikace pomocí: lipozomu a apoferitinu. Toxicita doxorubicinu byla testována na modelu prostatických buněčných liniích. PNTlA, odvozenou od nenádorové prostatické tkáně a tři linie odvozené z nádorových ložisek (22RV1, PC-3 a LNCaP). Pro stanovení cytotoxicity byl použit klasický MTI test a real-time monitoring proliferace xCELLigence systém (RT). Testované formy doxorubicinů byly k buňkám přidány při 80% konftuenci, MTI test byl vyhodnocen po 48 hodinách. Měření proběhlo v duplikátech, t-test byl použit ke statistickému zhodnocení s p < 0.05. Lipozomální modifikace doxorubicinu redukují toxicitu doxorubicinu přibližně šestinásobně, apoferitinová modifikace pětinásobně (p < 0.01). Modifikované formy doxorubicinu působí průměrně 1.72-násobně toxičtěji na nádorové buňky (oproti nenádorovým), p < 0.05. Nejvýraznější cytotoxický efekt byl pozorován na nádorové linie 22Rv1 (dle MTT), resp. PC-3 (dle RT). Rozdíl v IC-50 u této linie mezi MTI a RT je zapříčiněn mutací p53 a bude předmětem dalšího zkoumání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info