Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I.

Investor logo
Authors

KNECHTOVÁ Zdeňka JEŽOVÁ Miroslava

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Vytvoření optimálních podmínek pro pacienty v perioperačním, pooperačním a rekonvalescenčním období je významným aspektem při poskytování kvalitní péče pacientům na pracovištích s chirurgickým zaměřením, teda i v oboru intenzivní medicíny. V intenzivní péči je velmi důležité dobře znát předoperační přípravu k urgentnímu výkonu. Naplnění tohoto požadavku je vždy výrazně ovlivněno znalostí problematiky, dovednostmi i zkušenostmi jednotlivých členů týmu, který tento druh péče pacientům poskytuje. Elektronický kurz má studentům posloužit k upevnění již nabytých vědomostí a k získaní nových znalostí, které budou moct uplatnit ve své odborné praxi.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info