Project information
Zkvalitnění výuky studijního oboru intenzivní péče prostřednictvím jeho inovace

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0226
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Brno-Bohunice

Snahou projektu je zvýšit kvalitu výuky u studentů nelékařského studijního oboru Intenzivní péče prostřednictvím jeho inovace. Výuka všeobecných sester v tomto oboru probíhá v laboratorních i klinických podmínkách. Vysoká kvalita výuky je nutná pro zajištění dostatečných kompetencí v poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v oblasti intenzivní péče. Zvýšení kvality výuky chceme dosáhnout prostřednictvím inovace didaktických metod v laboratorních i klinických podmínkách, vyšším zapojením odborníků z praxe do výuky, podporou praxí studentů v klinických podmínkách, zavedením a kontinuální monitorací kvality výuky v klinických podmínkách, rozšířením formy studio o formu kombinovanou. Zavedení inovací přispěje k lepší připravenosti studentů na své budoucí povolání a lepšímu uplatnění na trhu práce. Plánované aktivity budou realizovány prostřednictvím pedagogických pracovníků MU a odborníků z praxe z oblasti intenzivní mediciny a intenzivní ošetřovatelské péče.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info