Informace o projektu
Zkvalitnění výuky studijního oboru intenzivní péče prostřednictvím jeho inovace

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0226
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Fakultní nemocnice Brno

Snahou projektu je zvýšit kvalitu výuky u studentů nelékařského studijního oboru Intenzivní péče prostřednictvím jeho inovace. Výuka všeobecných sester v tomto oboru probíhá v laboratorních i klinických podmínkách. Vysoká kvalita výuky je nutná pro zajištění dostatečných kompetencí v poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v oblasti intenzivní péče. Zvýšení kvality výuky chceme dosáhnout prostřednictvím inovace didaktických metod v laboratorních i klinických podmínkách, vyšším zapojením odborníků z praxe do výuky, podporou praxí studentů v klinických podmínkách, zavedením a kontinuální monitorací kvality výuky v klinických podmínkách, rozšířením formy studio o formu kombinovanou. Zavedení inovací přispěje k lepší připravenosti studentů na své budoucí povolání a lepšímu uplatnění na trhu práce. Plánované aktivity budou realizovány prostřednictvím pedagogických pracovníků MU a odborníků z praxe z oblasti intenzivní mediciny a intenzivní ošetřovatelské péče.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info