Aflibercept, první zkušenosti v léčbě metastatického karcinomu kolorekta

Authors

BRANČÍKOVÁ Dagmar BEDNAŘÍK Otakar

Year of publication 2015
Type Article in Periodical
Magazine / Source Acta medicinae
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Description Aflibercept s režimem FOLFIRI v chemoterapii pacientů s metastatickým karcinomem tlustého střeva a konečníku před-léčených bevacizumabem prodloužil ve studii VELOUR čas do progrese o 6,9 měsíce u pacientů léčených kombinací FOLFIRI vs. 4,6 měsíce u pacientů s placebem. Uvádíme první analýzu souboru devíti pacientů léčených na našem pracovišti, u nichž byla podána po selhání standardní léčby (vč. bevacizumabu, cetuximabu a panitumumabu) kombinace FOLFIRI/aflibercept jako léčba třetí linie. Pacienti s ECOG O nebo 1 byli léčeni kombinací aflibercept 4 mg/kg /. v. den 1 + FOLFIRI. Provedli jsme 134 aplikací, zaznamenali stabilizaci onemocnění SD u osmi pacientů (88 %), progresi u jednoho pacienta. Zatím přežívá jedenáct měsíců šest pacientů, medián PFS a OS zatím nebyl dosažen. Aflibercet na základě naší zkušenosti lze doporučit jako lék třetí linie, jeho toxicita je většinou zvládnutelná a je podobná jako u jiných preparátů s antiangiogenním účinkem (hypertenze, proteinurie). Onemocnění bylo stabilizováno i u pacientů předléčených anti-EGFR inhibitory i bevacizumabem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info