Aflibercept, první zkušenosti v léčbě metastatického karcinomu kolorekta

Autoři

BRANČÍKOVÁ Dagmar BEDNAŘÍK Otakar

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta medicinae
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Popis Aflibercept s režimem FOLFIRI v chemoterapii pacientů s metastatickým karcinomem tlustého střeva a konečníku před-léčených bevacizumabem prodloužil ve studii VELOUR čas do progrese o 6,9 měsíce u pacientů léčených kombinací FOLFIRI vs. 4,6 měsíce u pacientů s placebem. Uvádíme první analýzu souboru devíti pacientů léčených na našem pracovišti, u nichž byla podána po selhání standardní léčby (vč. bevacizumabu, cetuximabu a panitumumabu) kombinace FOLFIRI/aflibercept jako léčba třetí linie. Pacienti s ECOG O nebo 1 byli léčeni kombinací aflibercept 4 mg/kg /. v. den 1 + FOLFIRI. Provedli jsme 134 aplikací, zaznamenali stabilizaci onemocnění SD u osmi pacientů (88 %), progresi u jednoho pacienta. Zatím přežívá jedenáct měsíců šest pacientů, medián PFS a OS zatím nebyl dosažen. Aflibercet na základě naší zkušenosti lze doporučit jako lék třetí linie, jeho toxicita je většinou zvládnutelná a je podobná jako u jiných preparátů s antiangiogenním účinkem (hypertenze, proteinurie). Onemocnění bylo stabilizováno i u pacientů předléčených anti-EGFR inhibitory i bevacizumabem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info