Variabilita genů pro superoxid dismutázu (SOD) a její plazmatické koncentrace u pacientů s recidivující aftózní stomatitidou

Investor logo
Title in English Superoxide dismutase gene variability and its plasma levels in patients with recurrent aphthous stomatitis
Authors

MASOPUSTOVÁ Lucie TOMANDLOVÁ Marie SLEZÁKOVÁ Simona BÁRTOVÁ Jiřina PETANOVÁ Jitka KUKLÍNEK Pavel FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description The aim of our study wast to investigate two single nucleotide polymorphisms in genes coding superoxide dismutase 1 [Cu-Zn] and mitochondrial superoxide dismutase 2 in patients with RAS and healthy controls and also its relationship to selected plasmatic markers of oxidative stress.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info