Vyšetření cirkulujících mikropartikulí u BCR/ABL myeloproliferativních chorob v závislosti na přítomnosti mutace JAK2V617F

Title in English Investigation of circulating microparticles in BCR / ABL myeloproliferative diseases depending on the presence of JAK2V617F mutation
Authors

ASWAD Mohamed Hussam KISSOVÁ Jarmila OVESNÁ Petra ŘÍHOVÁ Lucie PENKA Miroslav

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Investigation of circulating microparticles in BCR / ABL myeloproliferative diseases depending on the presence of JAK2V617F mutation. Investigation of circulating microparticles in BCR / ABL myeloproliferative diseases depending on the presence of JAK2V617F mutation. Investigation of circulating microparticles in BCR / ABL myeloproliferative diseases depending on the presence of JAK2V617F mutation.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info