B cell lymphocyte subsets reconstitution and immunoglobulin levels dynamic after rituximab including treatment protocols of non-Hodgkin lymphoma in children and adolescents, one centrum experience

Authors

HLAVÁČKOVÁ Eva LITZMAN Jiří KŘENOVÁ Zdenka KEREKES Arpád ŠTĚRBA Jaroslav

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Rituximab (RTX)jako anti CD20 monoklonální protilátka jse součástí protokolů léčby non Hodgkinských lymfomů v dětském věku a dolescenci. Rekonstituce B lymfocytárních subpopulací a sdynamika imunoglobulinů v době sledování po ukončení léčby byla monitorována v kohortě detských a adolescentních pacientů s NHL s jednou a více dávkami RTX. Retropsektivěn byla analyzována data pacientů v rozmezí prvního tisíce dnů sledování, doba sledování byla rozdělena do dvousetdnových intervalů. Analyzovány byly počty B lymfocytárních subpopulací CD24++CD38++, CD27-IgM +, CD27+IgM, CD27+IgM –, CD24+CD38++,CD21lowCD38low a hladin imunoglobulinů(IgG, IgM and IgA). Kohorta pacientů s mnohočetným podáním RTX dávek vykazovala opožděnou rekonstituci B lymfocytárních subpopulací.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info