B cell lymphocyte subsets reconstitution and immunoglobulin levels dynamic after rituximab including treatment protocols of non-Hodgkin lymphoma in children and adolescents, one centrum experience

Název česky BRekonstituce B celulárních subpopulací a dynamika hladin imunoglobulinů po léčbě non Hodgkinských lymfomů u dětí a adolecentů, zkušenost jednoho centra
Autoři

HLAVÁČKOVÁ Eva LITZMAN Jiří KŘENOVÁ Zdenka KEREKES Arpád ŠTĚRBA Jaroslav

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Rituximab (RTX)jako anti CD20 monoklonální protilátka jse součástí protokolů léčby non Hodgkinských lymfomů v dětském věku a dolescenci. Rekonstituce B lymfocytárních subpopulací a sdynamika imunoglobulinů v době sledování po ukončení léčby byla monitorována v kohortě detských a adolescentních pacientů s NHL s jednou a více dávkami RTX. Retropsektivěn byla analyzována data pacientů v rozmezí prvního tisíce dnů sledování, doba sledování byla rozdělena do dvousetdnových intervalů. Analyzovány byly počty B lymfocytárních subpopulací CD24++CD38++, CD27-IgM +, CD27+IgM, CD27+IgM –, CD24+CD38++,CD21lowCD38low a hladin imunoglobulinů(IgG, IgM and IgA). Kohorta pacientů s mnohočetným podáním RTX dávek vykazovala opožděnou rekonstituci B lymfocytárních subpopulací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info