Význam plazminogen-aktivátor systému (PAS) se zaměřením na inhibitor urokinase-typ plazminogen aktivátor (PAI 1) a jeho genový polymorfismus u pacientů s kolorektálním karcinomem

Authors

HALÁMKOVÁ Jana TOMÁŠEK Jiří ČECH Zbyněk PAVLOVSKÝ Zdeněk MOULIS Mojmír SVOBODNÍK Adam HANÁKOVÁ Lada TUČEK Štěpán VODÁKOVÁ Petra KISS Igor PENKA Miroslav

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info