Roboticky asistované výkony při řešení anorektální dysfunkce

Authors

VLČEK Petr ČAPOV Ivan CHALUPNÍK Štěpán JEDLIČKA Václav VEVERKOVÁ Lenka DOLEŽEL Jan DOLINA Jiří LATA Jan VLČKOVÁ Petra BARTUŠEK Daniel

Year of publication 2008
Type Article in Periodical
Magazine / Source Hojení ran
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Surgery incl. transplantology
Keywords Robotic surgery-colorectal surgery-pelvic floor dysfunction
Description Roboticky asistované výkony při řešení anorektální dysfunkce Cíl:Cílem této práce je hodnocení klinických a funkčních výsledků po roboticky asistované korekci anorektální dysfunkce během dvouletého intervalu. Metodika: Od května 2006 do května 2008 bylo provedeno 33 roboticky asistovaných výkonů indikovaných pro dysfunkci pánevního dna. Další výkony byly provedeny laparoskopicky/5/ a endoanálně/ 2/. Nejčastěji se jednalo o sdruženou patologii s prodloženým „ transit time“ tračníkem/ kombinace rektokély, fixované enterokély, intraanální intususcepce, poklesu dna pánevního/. Operace byly indikovány po důkladném kompletním vyšetření /klinické vyšetření, endoskopie, transit time, defekografie, anorektální manometrie, EMG svěračů event. transrektální ultrazvuk/.Chirurgická léčba byla koordinována s léčbou rehabilitací. Výsledky: Po operaci došlo k podstatnému zlepšení funkčních parametrů, patrná je hůře korigovatelná dependence na laxativech.Z exaktně měřených hodnot je signifikantní předvším zlepšení klidového tlaku v análním kanále i maximální volní kontrakce po korekci kompletního prolapsu rekta, nález tak koreluje se zlepšením senzorické inkontinence časně po operaci.Po úpravě hypertonusu puborektální kličky rehabilitací je možné následně korigovat i anatomický defekt. Závěr:Roboticky asistované výkony v oblasti malé pánve považujeme za jednu z primárních indikací využití systému da Vinci v kolorektální chirurgii pro velmi dobré klinické i funkční výsledky s krátkou dobou hospitalizace a rekonvalescence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info