Project information
Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění (BIOMET3)

Project Identification
MUNI/A/0954/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je pokračováním projektů s obdobnými názvy a náplní, které byly řešeny v akademickém roce 2011-13. Je zaměřen na podporu vědecké činnosti dvou PhD studentů, kteří v rámci jednotlivých pracovních skupin jsou zapojeni do výzkumu na Biochemickém ústavu. Společným jmenovatelem je příspěvek chemických a biochemických metodik k rozpoznání molekulární podstaty buněčných pochodů. První část projektu bude zaměřena na monitorování oxidačního stresu v různých experimentálních modelech. Druhá část projektu se zabývá studiem účinku rostlinných alkaloidů na buněčný metabolismus. Obě části navazují na výzkumnou problematiku, která je dlouhodobě řešena na Biochemickém ústavu.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info