Modulace antineoplastického efektu retinoidů LOX/COX inhibitory na modelu dětských solidních nádorů: in vitro studie

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
NR9341
Project Period
1/2007 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt je zaměřen na analýzu možností modulace antineoplastického efektu retinoidů (13-cis RA, ATRA) jejich kombinovanou aplikací s LOX/COX inhibitory. Modelovým objektem budou linie neurogenních solidních nádorů dětského věku (neuroblastom, medulloblastom). V rámci experimentů bude hodnocena jednak dynamika intracelulárního metabolismu retinoidů (detekce CRABP proteinů), jednak příslušné parametry podmiňující antineoplastický efekt (diferenciace, apoptóza, proliferace, růstové faktory ovlivňující angiogenezi). Výsledné optimální kombinace příslušného retinoidu a LOX/COX inhibitoru budou dále testovány na stejných liniích v podmínkách in vitro v kombinaci s dalšími vybranými protinádorovými léčivy. Experimentální ověření způsobu modulace protinádorového efektu retinoidů na in vitro modelech uvedených solidních nádorů dětského věku by v tomto směru znamenalo důležitý výsledek s potenciálně významnými možnostmi pro klinickou praxi.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info