Informace o projektu
Modulace antineoplastického efektu retinoidů LOX/COX inhibitory na modelu dětských solidních nádorů: in vitro studie

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NR9341
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
neuroblastom, medulloblastom, retinoidy, lipoxygenázy, cyklooxygenázy, diferenciace, antiangiogeneze, terapie
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt je zaměřen na analýzu možností modulace antineoplastického efektu retinoidů (13-cis RA, ATRA) jejich kombinovanou aplikací s LOX/COX inhibitory. Modelovým objektem budou linie neurogenních solidních nádorů dětského věku (neuroblastom, medulloblastom). V rámci experimentů bude hodnocena jednak dynamika intracelulárního metabolismu retinoidů (detekce CRABP proteinů), jednak příslušné parametry podmiňující antineoplastický efekt (diferenciace, apoptóza, proliferace, růstové faktory ovlivňující angiogenezi). Výsledné optimální kombinace příslušného retinoidu a LOX/COX inhibitoru budou dále testovány na stejných liniích v podmínkách in vitro v kombinaci s dalšími vybranými protinádorovými léčivy. Experimentální ověření způsobu modulace protinádorového efektu retinoidů na in vitro modelech uvedených solidních nádorů dětského věku by v tomto směru znamenalo důležitý výsledek s potenciálně významnými možnostmi pro klinickou praxi.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info