Identifikace bakteriálně přenosných nemocí z historického zubního kamene

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/C/1717/2016
Project Period
2/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Zubní kámen je mineralizovaný zubní plak, a jako v takovém se v něm uchovává množství organického materiálu, který může být využit jako zdroj informací o jedinci. Ačkoli se mu z molekulárně biologického hlediska dosud věnuje jen několik publikací, je už jasné, že zubní kámen má velký potenciál ve více vědních oborech, včetně mikrobiologie, medicíny, evoluční biologie, archeologie, antropologie a paleopatologie. Je možné dokázat v zubním kameni přítomnost konkrétní bakterie i po tisících let, čehož bude využito v rámci tohoto projektu za účelem získání informací o zdravotním stavu jedince z historické populace. Za použití PCR a masivního paralelního sekvenování se budu snažit dokázat přítomnost dvou významných patogenů u jedinců, jejichž patologické změny na kostech poukazují na onemocnění tuberkulózou nebo syfilis. Detailnější informace o struktuře jejich orálního mikrobiomu poskytne sekvenace amplikonů 16S rDNA.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info