Project information
Bezpečnost terapie multimorbidních seniorů II (BETEMUS II)

Project Identification
MUNI/A/1012/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Se zvyšujícím se věkem se zvyšuje i počet chorob, pro které jsou senioři léčeni. Tím narůstá riziko kumulace nežádoucích účinků léků, vliv má i klesající kapacita eliminačních orgánů s hrozbou intoxikace. Jednou z situací, které je nutno věnovat zvláštní pozornost, jsou interakce lék versus lok, lék versus choroba a lék versus potrava. Vzhledem k četnosti a závažnosti je velmi rizikovou oblastí kardiovaskulární postižení v popředí s fibrilací síní a nutnosti rozhodování o míře profylaktické antikoagulace. Vznikající porucha paměti zmíněná rizika nadále významně zvyšuje. Výsledkem je, že chyby v užívání medikace a lékové interakce jsou příčinou až třetiny hospitalizací seniorů. Do budoucna je jednou z významných cest časná prevence kardiovaskulárního postižení a dalších chorob stáří účinnou edukací populace již od adolescentního věku.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info