Posílení systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě (POSTKOM)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Technology Transfer Office. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
TP01010039
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Technology Transfer Office

Cílem projektu Masarykovy univerzity (MU) je posílení transparentního a udržitelného systému podpory komercializace výsledků VaV na MU. Prostřednictvím tohoto systému bude mj. formou realizace tzv. dílčích projektů podpořena připravenost dalších vysoce nadějných výsledků VaV pro komercializaci MU a jejich reálné využití v praxi.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info