Project information
New Psychology in 21st Centrury

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/CORE/0663/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Oproti psychologii vyučované a šířené v minulém století se podoba disciplíny zásadně změnila. O základních poznatcích se publikují studie s přívlastky "reconsidered", "reviisited" a podobnými, vycházejí články zaměřené na to, jak jinak a lépe psychologii učit (např. v časopise Teaching of Psychology), vyvracejí se "mýty" (nepravdy) často řadu desetiletí přebírané z knihy do knihy a výsledky řady dřívějších zásadních studií jsou - ne vždy úspěšně - replikovány. V psychologii se rozšířilo kritické myšlení vztažené k vlastní disciplíně, které vede k mnohem zodpovědnějšímu prezentování poznatků. Aplikovaná psychologie podléhá zásadám (stanoveným např. v Americké psychologické asociaci od roku 2005) známým jako "evidence-based psychology".
S respektem k této proměně budou v předmětu studenti seznámeni velmi konkrétně (a snad i velmi záživně) s novým vědeckým pohledem psychologů na známé tradované jevy, jakým jsou například: psychologické typy, zobecnitelnost rozdílů mezi ženami a muži, domnělá univerzalita odezíraných emocí v obličeji, míra poslušnosti vůči příkazům autority, dispoziční rysy versus chování v přidělené roli, spolehlivost psychologických osobnostních testů nebo rozptýlená zodpovědnost lidí v davu.
V části předmětu zaměřené na psychologickou praxi se studenti seznámí s novými směry psychoterapie nebo s možnostmi psychologických aplikací v oblasti e-health.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info