Informace o projektu
Nová psychologie v 21. století

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/CORE/0663/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Oproti psychologii vyučované a šířené v minulém století se podoba disciplíny zásadně změnila. O základních poznatcích se publikují studie s přívlastky "reconsidered", "reviisited" a podobnými, vycházejí články zaměřené na to, jak jinak a lépe psychologii učit (např. v časopise Teaching of Psychology), vyvracejí se "mýty" (nepravdy) často řadu desetiletí přebírané z knihy do knihy a výsledky řady dřívějších zásadních studií jsou - ne vždy úspěšně - replikovány. V psychologii se rozšířilo kritické myšlení vztažené k vlastní disciplíně, které vede k mnohem zodpovědnějšímu prezentování poznatků. Aplikovaná psychologie podléhá zásadám (stanoveným např. v Americké psychologické asociaci od roku 2005) známým jako "evidence-based psychology".
S respektem k této proměně budou v předmětu studenti seznámeni velmi konkrétně (a snad i velmi záživně) s novým vědeckým pohledem psychologů na známé tradované jevy, jakým jsou například: psychologické typy, zobecnitelnost rozdílů mezi ženami a muži, domnělá univerzalita odezíraných emocí v obličeji, míra poslušnosti vůči příkazům autority, dispoziční rysy versus chování v přidělené roli, spolehlivost psychologických osobnostních testů nebo rozptýlená zodpovědnost lidí v davu.
V části předmětu zaměřené na psychologickou praxi se studenti seznámí s novými směry psychoterapie nebo s možnostmi psychologických aplikací v oblasti e-health.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info