Nové nádorové markery u karcinomu prostaty

Investor logo
Title in English New biomarkers for prostate cancer
Authors

MASAŘÍK Michal GUMULEC Jaromír SZTALMACHOVÁ Markéta RAUDENSKÁ Martina POLANSKÁ Hana TANHÄUSEROVÁ Veronika

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Příspěvek se zaměřuje na stanovení hladiny klinicky využitelných tumorových markerů karcinomu prostaty: alfa-metyl CoA-racemáza (AMACR), caveolin-1, metalothionein (MT), p53, NF-kB, c-FOS, c-JUN, Ki-67, prostatický specifický antigen (PSA), ZIP1 a ZnT-1 na úrovni prostatické tkáně (reprezentované buněčnými liniemi 22Rv1 a PNT1A)a v séru pacientů s histologicky ověřeným adenokarcinomem (82 karcinomových a 51 kontrolních sér). Na úrovni mRNA bylo u pacientů zjištěno snížení exprese Cav-1, NF-kB, c-FOS a c-JUN a zvýšení exprese metalothioneinu, AMACR, PSA, Ki-67, MMP-9 a zinkových transportérů ZIP1 a ZnT-1. V séru pacientů bylo popsáno signifikantní zvýšení metalothioneinu nad hladinu 1 mikroM. Hladina caveolinu-1 se významně zvyšuje u high-grade tumorů, což jej staví do pozice možného markeru agresivní formy karcinomu prostaty.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info