c-Myb-řízená deregulace MAPK p38 a JNK: potenciální mechanismus rezistence nádorových buněk kolorekta k cytotoxickým agens

Investor logo

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official publication website can be found on muni.cz.
Authors

PEKARČÍKOVÁ Lucie KNOPFOVÁ Lucia ŠMARDA Jan

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Zvýšená hladina proteinu c-Myb v kolorektálních karcinomech (CRC) je spojována se špatnou prognózou pacientů. Cílem naší studie bylo objasnit roli proteinu c-Myb v kontrole přežívání/smrti buněk kolorektálního karcinomu po vystavení cytotoxickým látkám (cisplatině a doxorubicinu). Výsledky měření buněčné viability pomocí průtokové cytometrie ukázaly, že protein c-Myb snižuje citlivost buněk CRC k cisplatině a doxorubicinu. V buňkách se zvýšenou hladinou proteinu c-Myb jsme detekovali zvýšenou hladinu fosforylovaných forem MAPK p38 a c-Jun. Užitím specifických inhibitorů MAPK p38 a JNK jsme zjistili, že c-Myb-dependentní aktivace MAPK p38 je zodpovědná za nižší citlivost CRC k cisplatině a c-Myb-řízená JNK/c-Jun signální dráha se částečně podílí na lepším přežívání buněk CRC po expozici cisplatině.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info