Systémová zánětlivá reakce s vysokými hodnotami CRP jako dominantní příznak mnohočetného myelomu

Authors

KRÁL Zdeněk ADAM Zdeněk FOLBER František MOULIS M. TOMÍŠKA Miroslav ŘÍHOVÁ L. ŠTORK Martin BULIKOVÁ Alena POUR Luděk KREJČÍ Marta SANDECKÁ Viera KOUKALOVÁ R ŘEHÁK Z. ČERMÁKOVÁ Z.

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Vnitřní lékařství
Citation
Description Muž ve věku 60 let byl vyšetřován pro intenzivní zánětlivou reakci, noční pocení, subfebrilie, později febrilie aúbytek hmotnosti 18 kg za 7 měsíců. Hodnota CRP byla 270 mg/l, tedy vyšší než 20násobek horního limitu fyziologického rozmezí. Byla přítomna reaktivní leukocytóza (10 x 109/l), trombocytóza (530 x 109/l), zvýšená koncentrace fibrinogenu ( > 7 g/l) a anémie s hemoglobinem 80 g/l. Žádná infekce ani systémové autoimunitní onemocnění nebylo prokázáno. Pacient měl normální funkce ledvin a neměl žádná osteolytická ložiska detekovatelná pomocí FDG-PET/CT Hodnota prokalcitoninu nebyla zvýšená. Vyšetření kostní dřeně prokázalo 30-40% infiltraci typu proplazmocytů spříměsí plazmoblastů, exprimujících lehké řetězce ?. Monoklonální imunoglobulin typu IgA ? byl v nízké koncentraci cca 8 g/l a poměr volných lehkých řetězců ?/? byl 0,13. Mírou infiltrace kostní dřeně a anémií splňoval kritéria diagnózy symptomatického mnohočetného myelomu. Po zahájení léčby ve složení talidomid, bortezomib a dexametazon došlo k maximálnímu poklesu koncentrace monoklonálního imunoglobulinu, volných lehkých řetězců a CRP již po prvních 2 cyklech léčby. Pak při dalších 2 cyklech nemoc začala znovu progredovat. Pacient podstoupil úspěšný sběr kmenových krvetvorných buněk po aplikaci cyklofosfamidu 2,5 g/m2 a aplikaci leukocytárního růstového faktoru (G-CSF) a vysokodávkovanou chemoterapii (melfalan 200 mg/m2) s podporou transplantace kmenových krvetvorných buněk. Při kontrole 2 měsíce po vysokodávkované chemoterapii poklesly hodnoty CRP do fyziologického rozmezí, normalizoval se krevní obraz a monoklonální imunoglobulin nebyl detekovatelný. Závěr: Chronická zánětlivá reakce může být způsobena plazmocytární infiltrací kostní dřeně, i když nejsou přítomny další symptomy mnohočetného myelomu vyjma anémie, na níž se ale zánětlivá reakce jistě podílí. Systémová zánětlivá reakce vysokou hodnotou CRP v tomto případně signalizovala agresivní chování nemoci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info