Realita zapojení molekulárně biologických metod do diagnostiky a stratifikace lymfoproliferativních onemocnění.

Investor logo

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official publication website can be found on muni.cz.
Authors

KOTAŠKOVÁ Jana PLEVOVÁ Karla JAROŠOVÁ Marie POUR Luděk JANÍKOVÁ Andrea DOUBEK Michael POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info